Tjenester

H-Sandvik AS har dyktige ansatte som utføre det meste innan grunn- og betongarbeider. Me samarbeider også med fleire lokale entreprenørar både med gjennomføring av mindre arbeid og større prosjekt.

Betongarbeid

 •  Tradisjonell forskaling
 • Systemforskaling, Tresystem type Malthus, Aluminiumsytem type Bingo, stålsystem type Manto,
 • Dekkeforskaling
 • Isoporforskaling
 • Golvstøp
 • Ringmur
 • Kjerneboring
 • Radontetting
 • Betongsaging

Grunnarbeid

 • Veibygging
 • Graving
 • Boring og sprengning
 • Tomtegraving
 • VA anlegg
 • Planering
 • Grøftegraving
 • Asfaltering
 • Riving av bygg
 • Oppmåling
 • Masseberegning
 • Golvstøping

Typer bygg/oppdrag:

 • Skoler
 • Sykehjem
 • Industribygg
 • Lager
 • Kontor
 • Eneboliger
 • Garasjer
 • Naust