Rekrutering er viktig!

Å skape interesse og få unge til å utdanne seg innan betongfaget er viktig. H-Sandvik Entreprenør AS samarbeider med Knarvik Videregåande skule og Opplæringskontoret for Nordhordland om nettopp dette.

Det er laga ei web-avis som presenterer den store breidden av tilbodet som Knarvik Vidaregåande skule har for sine elver. Du kan lese avisa her: http://www.visbrosjyre.no/knarvik_vidaregaand_skule/WebView/