Åpning av Vidsyn i Gulen

I slutten av november var Vidsyn ferdigstilt og klart til opning. H.Sandvik har levert betongarbeidene på bygget. Her kan du sjå ein film som viser byggjeprosessen frå start til slutt. Vi ønskjer å takke HTB for arbeidet!